Jak przewodnik turystyczny może założyć firmę?

Jak przewodnik turystyczny może założyć firmę? Turystyka jest ważnym elementem wielu krajów, w tym również i Polski. To istotna część polskiej gospodarki. Pracę jako przewodnik turystyczny można z pewnością w Polsce dostać, ale dlaczego by nie pójść o krok dalej i nie założyć własnej działalności gospodarczej? Jeżeli kochasz podróże i cenisz sobie kontakty z ludźmi, z pewnością warto się zastanowić nad byciem przewodnikiem turystycznym. Gdzie można znaleźć zatrudnienie jako przewodnik turystyczny? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

Przewodnik a wymagania wstępne

Aby przewodnik mógł założyć działalność gospodarczą, najpierw musi być przewodnikiem. Przewodnik terenowy oraz miejski nie musi jednak odbywać szkolenia i zdawać egzaminu. Musi on jednak mieć skończone 18 lat, być osobą nie karaną w przeszłości. Ponadto wymagane jest minimum wykształcenie średnie. W przypadku kandydatów na przewodnika zagranicznego konieczna jest znajomość języka na podstawie ukończenia studiów filologicznych, kolegium języków obcych, szkoły językowej czy dokumentu potwierdzającego znajomość języka na poziomie B2. W przypadku natomiast przewodników górskich konieczne jest ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz zdanie egzaminu.

Jak przewodnik turystyczny może założyć firmę?

Przewodnik turystyczny może prowadzić działalność gospodarczą w prawie każdej formie. Wyjątkiem jest spółka partnerska. Warto jednak wspomnieć, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej należy złożyć wniosek w CEIDG. W przypadku innych spółek, przewodnik musi złożyć wniosek w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Mowa tu o spółce jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej czy też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak widać, przewodnik turystyczny ma dużo opcji do wyboru.

Rodzaj działalności gospodarczej – przewodnik turystyczny

Jak przewodnik turystyczny może założyć firmę?
Jak przewodnik turystyczny może założyć firmę?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to przedsiębiorca, czyli w naszym przypadku przewodnik, jest jej jedynym właścicielem oraz reprezentantem. Może on jednak zatrudnić pracowników. Nie musi on jednak prowadzić pełnej księgowości ani posiadać kapitału założycielskiego. Jeżeli zaś przewodnik zdecyduje się założyć spółkę jawną, to wygląda to nieco inaczej. W tym typie spółki to wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania całym swym majątkiem. Ich obowiązkiem jest wnoszenie konkretnych, na podstawie umowy spółki, wkładów. Jednakże i w tym przypadku nie jest konieczne posiadanie kapitału założycielskiego. W przypadku spółki komandytowej przewodnik nie może być sam – potrzebny jest jeszcze jeden wspólnik. W spółce komandytowej jedna osoba jest komandytariuszem, czyli odpowiada za zobowiązania spółki do sumy komandytowej. Druga osoba jest natomiast komplementariuszem i jest odpowiedzialna całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Umowa takiej spółki jest sporządzana jako akt notarialny. Również i w tym przypadku nie jest konieczny kapitał założycielski. Ostatnią spółką, jaką może założyć przewodnik, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowę tej spółki sporządza się również w postaci aktu notarialnego, w tym przypadku konieczny jest jednak kapitał założycielski wynoszący co najmniej 5000 złotych. Za zobowiązania spółka odpowiada do wysokości kapitału.

Zobacz jak pracują najlepsi:

Jakie są dostępne formy opodatkowania dla przewodnika turystycznego?

Przewodnicy turystyczni mogą tak naprawdę skorzystać z każdej formy opodatkowania. Wyjątkiem jest jedynie karta podatkowa. Dla przewodników, którzy planują mieć wysokie dochody, opłacalny jest podatek liniowy. Jego wysokość wynosi 19%. Przewodnik poza kosztem uzyskania przychodu nie może korzystać z ulg podatkowych i rozliczać wolnej od podatku kwoty. Przewodnik może również zdecydować się na opodatkowanie na zasadach ogólnych, w tym przypadku jednak konieczne jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Przewodnik ma jednak w tym przypadku możliwość korzystania z ulg podatkowych. Przewodnik może także wybrać sposób rozliczania działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – może on się tak rozliczać, jeżeli roczny jego dochód nie przekroczy 150 tys. euro. W tym przypadku nie odlicza się koszty uzyskania przychodu, ponieważ wysokość podatku jest zależna od wysokości przychodów. Ryczałt dla przewodników wynosi 17%.

Gdzie przewodnik turystyczny może się zatrudnić?

Przewodnik turystyczny może znaleźć pracę w wielu miejscach. Przede wszystkim, zatrudnić może się w każdej firmie turystycznej. Przewodników szukają biura podróży, ośrodki turystyczne czy też agencje turystyczne. Nierzadko pracę oferują również hotele czy kurorty. W przypadku popularniejszych kościołów, zamków, pałaców czy muzeów również, zwłaszcza jeśli są to miejsca, w których znajdują się popularne i historycznie ważne eksponaty. Przewodnicy turystyczni są również poszukiwani w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy ogrodach zoologicznych. O pracę można również pytać samorządy w danym mieście. Pracę jako przewodnik turystyczny można łatwo znaleźć, trzeba tylko dobrze się rozejrzeć.