Kto może wykonywać badania geotechniczne

Badania geotechniczne są obecnie wymagane prawnie zawsze wtedy, kiedy chcemy realizować jakąś inwestycję budowlaną. Bez tych badań nie możemy rozpocząć budowy, ponieważ nie otrzymamy zgody na budowę, a jeżeli rozpoczęliśmy budowę bez wydanego pozwolenia, to w najlepszym wypadku narażamy się na mandat, a w najgorszym będziemy musieli zapłacić karę, ale dodatkowo będziemy zmuszeni również do rozbiórki powstałych już elementów konstrukcji. Badania geotechniczne, są jednak zdecydowanie bardziej istotnym elementem inwestycji budowlanej. Nie tylko chronią nas przed karą lub rozbiórką.

Dlaczego w naszym interesie jest wykonanie badań geotechnicznych?

W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na to, że zawsze pierwszym etapem inwestycji budowlanej jest (lub powinno być), zakupienie działki budowlanej, na której będziemy chcieli realizować naszą inwestycję budowlaną. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ działek budowlanych mamy do wyboru mnóstwo i różnią się one zarówno ceną, jak i dokumentacją, jaka jest do tych działek dołączana. Do najważniejszej dokumentacji zaliczyć możemy kwestie uzbrojenia działki lub warunków jej uzbrojenia oraz raport z badania geotechnicznego.
Ten drugi dokument, choć nie jest specjalnie kosztowny, jest bardzo rzadko przedstawiany nam podczas oględzin działki budowlanej. W sumie jest to dziwne, ponieważ każdy pośrednik lub osoba prywatna, która chciałaby uchodzić za wiarygodną i uczciwą, powinna sporządzenie takiego raportu zlecić. Nie zawsze jest to jednak w jej interesie, podobnie jak nie zawsze jest w naszym interesie kupowanie działki bez wglądu do takiego raportu.

Kiedy zlecamy wykonanie badań, to jak wspomniano wcześniej, zabezpieczamy się na wypadek kary, która może na nas spaść za niedopełnienie wymogów inwestycyjnych. O gorszych konsekwencjach, takich jak konieczność rozbiórki (i to również na nasz koszt) również wspomniano. Badania geotechniczne są jednak zdecydowanie dla nas korzystne z innych powodów. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy propozycję kupienia działki budowlanej, która jest pięknie położona i kosztuje ok. 50 000 zł. Działkę kupujemy. Następnie okazuje się, że raport z badania geotechnicznego mówi, że nie możemy na tej działce nic zbudować, możemy budować w ograniczonym stopniu, lub na przykład warunki hydrologiczne pozwalają na budowę, ale wykluczają zbudowanie piwnicy. W pierwszym przypadku działka jest dla nas całkowicie bezużyteczna i jest bezużyteczna w dosłownym znaczeniu tego słowa. Nie możemy takiej działki odsprzedać jako budowlanej, ponieważ mamy już na ten temat wiedzę. Jedyne co możemy to iść do sądu z osobą, z którą dobiliśmy targu. W drugim przypadku oraz trzecim możemy na przykład renegocjować cenę, ponieważ nabyliśmy działkę, która nie jest w pełni funkcjonalna. Tak czy inaczej, lepiej jest zlecić badanie, zanim działkę kupimy.

Polecamy również:

Kto może wykonywać badania geotechniczne?

Badanie geotechniczne musi wykonać osoba, która ma tytuł zawodowy geotechnika oraz prowadzi działalność gospodarczą. Może być to zarówno osoba, która prowadzi jednoosobową działalność, jak i firma, która oferuje kompleksowe usługi w tej materii. Bardzo często zdarza się, że biura projektowe oraz budowlane oferują nam tego typu usługi, a jeśli decydujemy się w nim konkretnie zakupić projekt, lub zlecić wykonanie inwestycji, możemy dostać sporą zniżkę lub wręcz usługa zostanie wykonana w pakiecie.
Czy osoba prowadząca działalność jednoosobową jest dobrym wyborem? I tak i nie. Osoba taka może zaoferować nam sporo lepszą cenę, badania jednak mogą trwać dłużej. Same prace w terenie mogą zająć więcej czasu, a analiza materiału pobranego do badań, również może się przeciągnąć. Spowodowane może być to tym, że osoba na działalności jednoosobowej nie zawsze dysponuje wszelkim niezbędnym sprzętem. Niektóre przyrządy są bardzo rzadko używane, drogie i dlatego nie każdy geotechnik posiada je wszystkie. Jeśli musi z nich skorzystać, to zleca badania w osobnym laboratorium, co dalej wydłuża badania. Najważniejsze jednak jest to, aby osoba przeprowadzająca badania i sporządzająca raport miała odpowiednie kwalifikacje.

Jak wygląda badanie i co zawiera raport?

Badanie najczęściej polega na wykonaniu w gruncie badanej działki kilku lub jeśli potrzeba kilkudziesięciu odwiertów, które dochodzą do głębokości 3-5 metrów. Na podstawie materiału, jaki zostaje pobrany w wyniku takich badań, geotechnik jest w stanie wydać opinię o charakterze podłoża itp. Czasem wymagane jest zlecenie dodatkowych badań w laboratorium, a czasem wymagane jest przeprowadzenie dwóch lub większej ilości badań, w zależności od pory roku.
Raport z badania geotechnicznego musi zawierać wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone na pobranych próbkach. Dodatkowo musi zostać przygotowana przekrojowa mapa gruntu działki oraz muszą zostać opisane warunki zabudowy, jakie mogą zostać zrealizowane na danym typie gruntu. Jest to oczywiście podstawowe minimum. Pod raportem musi podpisać się osoba z uprawnieniami oraz musi zostać przybita pieczęć.