Ubezpieczenie firmy – co musisz wiedzieć

Ubezpieczenie firmy – co musisz wiedzieć: Każdy przedsiębiorca chce dla swojej firmy jak najlepiej. Nikt z nas nie jest alfą ani omegą i nie potrafi przewidzieć, co stanie się w najbliższym czasie. Szczególnie, gdy zatrudniamy pracowników. Zasadniczo w czasie wykonywania ich obowiązków bierzemy odpowiedzialność za ich życie i zdrowie. Oczywiście osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zabezpieczyć swoje majątki.

Wśród tych wszystkich formalności i stosu wypełnianych dokumentów powinien pojawić się jeszcze jeden – dotyczący ubezpieczenia firmy. W niektórych profesjach obowiązek ubezpieczenia dyktowany jest odgórnie. Przykładowe branże to medycyna, kosmetyka czy nieruchomości, gdzie ubezpieczenie OC przedsiębiorcy jest wymagane ustawowo.

Obecnie na rynku dostępny jest szereg usług dostosowanych do wielkości przedsiębiorstwa czy kategorii, której ubezpieczenie firmy może dotyczyć. Oferty są elastyczne, więc każda z nich jest zupełnie inna, ale cel ma taki sam: zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy. Wracając do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – zabezpiecza on majątek Przedsiębiorcy (nie zawsze jest to majątek firmy) przed zobowiązaniami finansowymi potrzebnych do naprawienia szkód osoby trzeciej wynikające z posiadania i prowadzenia przedsiębiorstwa.

Pracownik ubezpieczony – warto?

Oczywiście, że warto! W przypadku małych bądź średnich podmiotów ubezpieczenie firmy ma w swoich ofertach pakiety pracownicze, które nie raz okazują się kartą przetargową w rekrutacji kadry. Dobrze stworzona oferta niesie za sobą relatywnie niskie koszty, a w przypadku wypadków przy pracy może oszczędzić kapitału czy stresu (w przypadku rozpraw sądowych czy spraw odszkodowawczych). Dodatkowe korzyści w postaci prywatnej opieki medycznej dla całych rodzin czy dodatkowe ubezpieczenia grupowe, choć wydawać by się mogło zbędnym problemem, w obecnych czasach są sprawami tak oczywistymi, że warto je wprowadzać w swoich firmach. Dodatkowo, ubezpieczenie grupowe jest dużo tańsze niż indywidualne ubezpieczenie na życie, a w niektórych towarzystwach dodatkowo ubezpieczenie firmy może obejmować ubezpieczenie małżonka bądź partnera w zakresie  innym niż on sam.

Zobacz koniecznie:

Wyjazdy służbowe zawsze ubezpieczone

Ubezpieczenia firm małych i średnich obejmują też wyjazdy służbowe. Nieprzewidziane zdarzenia kończące się nieplanowanym pobytem w  szpitalu za granicą czy chorobą mogą generować konieczność korzystania ze świadczeń nie zapewnianych przez Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Czasem ubezpieczenie bagażu na wypadek zagubienia może zredukować stres i ułatwić podróżowanie- zarówno w sprawach służbowych, jak i wyjazdach wakacyjnych. Takie ubezpieczenie należy do grupy świadczeń dodatkowych- nie musi być podpisywane razem z pakietem podstawowym. Można je nabyć w każdym momencie u agenta ubezpieczeniowego.

Zabezpieczenie dużych podmiotów gospodarczych

Ubezpieczenie firmy głównie kojarzone jest z zabezpieczeniem interesów mniejszych grup. Jednak wiele towarzystw ubezpieczeniowych ma oferty dostosowane do potrzeb korporacji. Ochroną może zostać objęte mienie, budynki, maszyny, sprzęt elektroniczny oraz różnego rodzaju urządzenia. Ubezpieczenie mienia zabezpiecza nie tylko majątek należący do przedsiębiorstwa, ale też ten należący do pracowników oraz osób trzecich. Może mieć rodzaj ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk (all risks) lub ognia i innych zdarzeń losowych. Zabezpiecza się także transakcje – istnieją oferty dotyczące ubezpieczeń
w przypadku utraty zysku, który powstał w wyniku np. przerwy w prowadzeniu działalności bądź innych zakłóceń. Na rynku deweloperskim ubezpieczenie firmy obejmuje okres trwania inwestycji – od rozpoczęcia budowy do oddania mieszkań najemcom. Fabryki ubezpieczają maszyny na czas ich montażu w nowym miejscu, by zabezpieczyć się przed szkodami opiewającymi na miliony złotych.

Ubezpieczenie firmy w transporcie

Firmy transportowe oraz spedycja często korzysta z ofert ubezpieczenia firmy działających w czasie transportu zarówno na terenie kraju jak i całego świata. W ten sposób zabezpieczają się przed działaniem czynników szkodliwych. Przykładem takiego ubezpieczenia jest ubezpieczenie mienia od szkód powstałych w następstwie działania sił przyrody (takich jak pożary, powodzie, lawiny) jak też szkód powstałych w wyniku wypadku środka transportu.

Spedycje w swoich ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej chronią się przed roszczeniami osób, które poniosły szkodę majątkową (uszkodzenie składowanego towaru, pakowanie bądź przepakowanie rzeczy, kontrole stanu przesyłek, błędy w dokumentacji dotyczącej wysyłki towaru czy sytuacjami narażającymi na szkodę przy odprawach celnych).

Przewoźnicy międzynarodowi poza prawem krajowym muszą brać pod uwagę prawo międzynarodowe. W ich przypadku ubezpieczenie firmy może pokryć straty przy przewozie przesyłek tzw. podwyższonego ryzyka, takich jak sprzęt AGD, RTV, komputery, tytoń czy alkohol. Rozszerzenie ubezpieczenia obejmuje przewóz towarów w krajach ściany wschodniej, czy szkód w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/