Grunty na sprzedaż – co warto wiedzieć?

Sprzedaż działek cieszy się coraz większą popularnością. I nie chodzi tylko o działki budowlana, na których ma powstać wymarzony dom, ale i o działki przeznaczone do wypoczynku czy nawet uprawy roślin i hodowli zwierząt. Jest wiele rodzajów działek. Ich przeznaczenie zależy od naszej własnej decyzji oraz, w dużej mierze, również od przepisów prawa oraz planów zagospodarowania miejscowego. Jeśli ktoś planuje zakup bądź sprzedaż działki, powinien zorientować się w rodzajach działek i ich przeznaczeniu.

Działka budowlana

Działki przeznaczone pod budowę domów są najpopularniejsze wśród kupców. Osiągają również najwyższe ceny. Właśnie z powodu dużego zainteresowania i ograniczonej ich ilości. Na tego typu działkach powstać mogą domy jednorodzinne i wielorodzinne, osiedla, obiekty handlowe oraz usługowe. Tego typu działkę kupić może każdy, zarówno osoba prywatna, deweloper, jak i gmina.

działka sprzedaż
działka sprzedaż

Aby dany grunt mógł uchodzić za działkę budowlaną, musi spełnić kilka warunków. Między innymi, działki budowlane powinny mieć dostęp do uzbrojenia (kanalizacja, prąd, telekomunikacja, woda) oraz posiadać drogę dojazdową. W przypadku, kiedy dana działka nie ma takiej możliwości, nie oznacza to do razu, że nie może zostać uznana za działkę budowlaną, ponieważ z reguły dostęp do odpowiedniej infrastruktury jest możliwy. Po prostu jej brak w danym momencie obniża wartość gruntu.

 

Działka rekreacyjna

 

To grunt, który jest przeznaczony do użytkowania sezonowego. Na takim gruncie można wybudować np. domek letniskowy lub inny podobny obiekt. Zdarza się, że na działkach rekreacyjnych powstaje zabudowa całoroczna, jednak aby tak się stało, wymagane są dodatkowe pozwolenia i zgodności inwestycji z planem zabudowy miejscowej.

 

Działki siedliskowe

 

To działki, na których mogą zostać postawione budynki gospodarcze. Na takim terenie można postawić budynek mieszkalny, ale musi on stanowić część ogólnej zabudowy służącej do produkcji rolniczej lub przetwórstwa rolno-spożywczego. Działki siedliskowe mogą zostać wydzielone z większych gruntów rolnych.

W kodeksie cywilnym znajduje się dokładna definicja gospodarstwa rolnego. Należy się z nią zapoznać, ponieważ sama klasyfikacja działki jako gruntu rolnego nie umożliwia wydzielenia z niego działki siedliskowej. Należy najpierw wykazać, że gospodarstwo posiada wystarczające możliwości na prowadzenie działalności wytwórczej na zbyt.

Działka siedliskowa, aby mogła być zabudowana, musi spełniać podobne warunki, jak w przypadku działki budowanej. Powinna mieć dostęp do infrastruktury oraz drogi publicznej. Ominąć część z wymogów można tylko, jeśli działka jest o wiele większa, niż średnia wielkość działki rolnej ustanowiona w danej gminie.

 

Działki przemysłowe

 

Działki przemysłowe jak sama nazwa wskazuje, to działki, na których mogą powstać przedsiębiorstwa przemysłowe. Są to też tereny, na których dopuszczone jest prowadzenie tzw. działalności uciążliwej, związanej z nieprzyjemnym zapachem, hałasem lub innymi niedogodnościami. Tego typu działki powinny się znajdować daleko od osiedli, bloków i domów prywatnych. Najczęściej umiejscawiane są na obrzeżach gmin.

 

Grunty rolne

 

Działki rolne nie są przeznaczone pod zabudowę. Jedynie pod prowadzenie działalności rolnej. Jednak istnieje możliwość przekształcenia takiej działki na działkę budowlaną. Należy jednak wcześniej uzyskać odpowiednie pozwolenie.

Uzyskanie pozwolenia zależy od kilku czynników. Najważniejszym z nich jest klasa gruntu rolnego. Każdy grunt rolny zostaje przypisany do klasy jakości ziemi (klasy I-VI z podklasami). Najtrudniej jest uzyskać pozwolenie na budowę na gruncie klasy I, czyli najlepszej ziemi pod uprawę. Natomiast najłatwiej otrzymać pozwolenie w przypadku klas IV-VI, które określają ziemię  średniej lub słabej jakości.

Grunty rolne dzielimy na: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane (zabudowa gospodarcza), stawy, rowy, grunty zalesione i zakrzewione na użytek rolny.

 

Grunty leśne

 

Grunty leśne to nic innego, jak las wraz z drogą dojazdową. Grunty leśne są trudne w sprzedaży ze względu na zmieniające się prawo związane z zalesianiem kraju oraz uprawnieniami Lasów Państwowych.

Na terenach leśnych mogą być wznoszone budynki służące tylko i wyłącznie gospodarce leśnej, budynki związane z bezpieczeństwem pańska lub służące turystyce. Dodatkowo można na takich działkach postawić urządzenia służące nawigacji czy geodezji.

 

Zakup i sprzedaż działki – o czym pamiętać?

 

Zanim zdecydujemy się na sprzedaż lub zakup danej działki powinniśmy dowiedzieć się jak najwięcej o jej przeznaczeniu i możliwościach. Najważniejszym dokumentem, na który należy zwrócić uwagę, jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. To w nim znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia danych gruntów, wysokości budynków, rodzajów zabudowy. Znajomość tego dokumentu może pomóc w wyborze odpowiedniej działki, ponieważ możemy również sprawdzić, co może zostać zbudowane w jej sąsiedztwie.