Badania geotechniczne Szczecin

Projekty gotowe jednorodzinnych domów przystosowane są pod budowę na stabilnym, jak i przeciętnym gruncie. Jeśli planujemy budowę na gruncie o nieco mniejszej nośności, to fundament, który jest przewidziany w projekcie, może nie przenosić w sposób odpowiedni właściwych obciążeń. Wiąże się to z niczym innym jak z osiadaniem nierównomiernym budynku oraz pęknięciami ścian. Zanim rozpoczniemy budowę, poleca się wykonanie badań. Co to za badania? Badania geotechniczne Szczecin.

Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem budowy?

Najistotniejsza rzecz, którą musimy przed rozpoczęciem budowy wiedzieć, to specyfika gruntu na działce. Musimy tutaj wyróżnić trzy parametry główne, które decydują o bezpieczeństwie posadowienia budynku oraz wszelkich kosztach.

Pierwsza kwestia to samo położenie. Co po niektóre domy są budowane na efektownych skarpach bądź też na terenie obniżonym. Musimy jednak pamiętać o zmiennych pogodowych warunkach. Opady atmosferyczne bardzo intensywne nie znikają ot, tak do gleby. Dlatego też konieczne jest ustalenie, gdzie spływają konkretnie wody opadowe oraz jaki może być ich wpływ na budynek.

Badania geotechniczne Szczecin
Badania geotechniczne Szczecin

Bardzo ważny jest także poziom gruntowych wód. Nabiera znaczenia szczególne podczas budowy domów podpiwniczonych. Na pewno wyższy poziom gruntowych wód sprawiać może pewne trudności podczas budowy, jak i izolowania fundamentów. To się wiąże z podniesieniem inwestycyjnych kosztów. Poziom gruntowych wód będzie taki ważny z samego punktu widzenia nośności. Musimy pamiętać o tym, że gleby wilgotne zazwyczaj mają znacznie mniejsza nośność niż podłoża, które są zwarte, jak i przepuszczalne.

Wspomnijmy także o rodzaju gruntu. Pod budowę najgorsze są organiczne gleby, które są miękko gliniaste oraz miękko piaszczyste. Podłoża tego typu mają nośność mniejszą, co się wiąże z ryzykiem za dużego osiadania budynku. Budowa na dosyć trudnej glebie jest możliwa, jednak się wiąże z podniesieniem znacznym wydatków i ze sobą niesie pewne ryzyko. Polecamy w tym wypadku właśnie badania geotechniczne. Jest to możliwie najlepszy sposób, aby sprawdzić, czy pod pierwszą warstwą podłoża nie ma glin rozmoczonych oraz namułów, które umożliwiają budowę.

Czy badania geotechniczne są z punktu widzenia prawa konieczne?

Jednorodzinne domy należą do pierwszej geotechnicznej kategorii. Ich budowa na pewno nie powinna się wiązać z koniecznością wykonywania dokładnych badań gruntu. W znacznej większości wypadków wystarczy w zupełności geotechniczna dokumentacja. Daje ona obraz przybliżony jakości gruntu. Jednak trzeba szczególną uwagę zwrócić na wszelkie plany przestrzennego zagospodarowania. W co po niektórych przypadkach zdarza się tak, że badanie geotechniczne wymuszone zostaje poprzez ustalenia zawarte w tymże dokumencie. Szczególnie to dotyczy budynków podpiwniczonych.

Dlaczego opłaca się zlecić badania gruntu?

Wielu inwestorów uważa, że badania geotechniczne nie są wcale potrzebne. Zdecydowana większość naszego kraju zajmują grunty zwarte o nośności odpowiedniej. Jednak budowa domu na podłożu nieznanym wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem.

Geotechniczne odwierty informują inwestora o nośności gruntów oraz do tego pomagają nam podjąć decyzję nad wyborem danych fundamentów. Geotechniczne badanie może być wykonane jeszcze przed zakupem działki. Upewnimy się dzięki temu, czy teren się na pewno nadaje pod zabudowę jednorodzinną.

Jednak w praktyce może okazać się, że wykonanie działań tego typu przyniesie nam pewne dodatkowe oszczędności. Dokładna geotechniczna analiza może się okazać pomocna w podjęciu bardzo ważnych budowlanych decyzji. Wskaże nam także linię przemarzania gruntu i do tego ułatwi decyzję, które dotyczy drenażu. Dzięki wszelkim badaniom będziemy mogli również podjąć decyzję o samej głębokości podpiwniczenia. Są to bardzo cenne informacje, które warto znać, zanim rozpoczniemy wszelkie prace budowlane.

Jaki jest koszt wykonania odwiertów?

Koszty mogą różnić się zależnie od konkretnego regionu naszego kraju. Cena orientacyjna wykonania odwiertu o głębokości jednego metra waha się pomiędzy dziewięćdziesiąt a sto sześćdziesiąt złotych. Oznacza to nic innego jak to, że koszt wykonania czterech odwiertów mających grubość trzech metrów, będzie wynosił miedzy 1100 a 2000 złotych. Nie jest to za duży wydatek. Szczególnie gdy porównamy go z kosztami budowy domu.

Niekiedy geotechniczne badanie należy po pewnym czasie jeszcze powtórzyć. Dzięki powtórzeniu badań dowiemy się o zmianach cyklicznych poziomu gruntowych wód. Jest to naprawdę bardzo ciekawe w przypadku terenów o znacznie wyższym poziomie wilgoci. W samych kosztach wykonania odwiertów znajduje się dokumentacja kompletna geotechniczna. Firmy, które specjalizują się w wykonaniu badań geotechnicznych w Szczecinie, dostarczają dokumentację geotechniczną nie tylko w wersji papierowej, ale także w wersji elektronicznej. Jest to dla nas, jako dla klientów naprawdę bardzo ważne i istotne.

Podejmując się tak wymagającej inwestycji, pamiętajmy, że warto do wszystkiego podchodzić rozważnie. Na pewno na badaniach geotechnicznych nie powinniśmy oszczędzać.