Geologia złożowa, cele i perspektywy

Poszukiwanie nowych złóż surowców mineralnych należy do dziedziny nauki, którą ogólnie możemy nazwać geologią złożową. Geologia złożowa jest to dziedzina nauki oraz w pewnym stopniu biznesu i przemysłu, która łączy w sobie przynajmniej kilka nauk. Dodatkowo jest to dziedzina niezmiernie istotna z punktu widzenia wspomnianego biznesu, przemysłu oraz stabilności gospodarczej.


Dlaczego geologia złożowa jest tak istotna?

Geologia złożowa jest to nauka, która przede wszystkim pomaga na odkrywanie nowych złóż surowców naturalnych. Surowce naturalne są nam potrzebne do tego, aby można było utrzymywać wzrost gospodarczy na aktualnym poziomie, co jest oczywiście trudne. Poziom trudności w odkrywaniu nowych zasobów jest coraz większy w miarę upływu czasu. Dodatkowo poszukujemy nowych surowców, które są potrzebne współczesnemu przemysłowi, co również nie jest łatwe, ponieważ są to złoża dość nieliczne, a zawartość w nich poszukiwanych pierwiastków potrafi być naprawdę niewielka. Geologia złożowa jest to więc wbrew temu, co może sądzić większość z nas, jest zajęciem niezwykle ważnym, trudnym, interesującym, a także dającym naprawdę dobre perspektywy zawodowe.

Zobacz także:


Jakie dziedziny nauki łączą się w geologii złożowej?

Nauka zwana geologią złożową łączy w sobie wiele dziedzin nauki. Geolog złożowy jest więc bardzo wszechstronnie wykształconym specjalistą. Geolog złożowy jest w pierwszej kolejności geologiem, co już samo w sobie sprawia, że ma wiedzę z bardzo dużego zakresu wiedzy. Geolog w mniemaniu wielu ludzi zna się tylko i wyłącznie na skałach, ale nawet gdyby było to prawdą, to należy wiedzieć, że skała nie jest to łatwy orzech do zgryzienia. Skały mogą być pochodzenia mineralnego, czyli na przykład wulkaniczne. Mogą być również pochodzenia organicznego. Zarówno jedne, jak i drugie, jeśli powstawały w konkretnych epokach geologicznych, mogą świadczyć o tym, że szukany przez nas surowiec znajduje się w ich pobliżu. Jeśli te same skały powstał wcześniej lub później, nie rokują już tak dobrze. Dlatego geolog złożowy wie takie rzeczy i może już wstępnie pewne tereny eliminować, a inne polecać do zbadania. Z tym wspomnianym aspektem związane jest również to, że geologia złożowa jest silnie związana z historią geologiczną ziemi. Do tego zaliczamy nie tylko znajomość tego, jaki klimat panował w poszczególnych okresach, czy jaki był ruch tektoniczny kontynentów, czy kształt linii brzegowej, ale również wiedza na temat żyjących wówczas zwierząt lub roślin. Geologia złożowa nie byłaby skuteczna, gdyby nie wykorzystywała zdobyczy współczesnej techniki. Obecnie geologowie złożowi mogą wykonywać badania służące do oceny zasobności złoża lub do samego jego wykrycia, z wykorzystaniem wielu różnych technik, czasem nie wymagają one nawet ingerencji w podłoże tylko użycia odpowiedniej aparatury. Tak ma się sprawa między innymi z ultradźwiękami oraz badaniami podatności na odkształcanie pola magnetycznego. Jest to oczywiście spora różnica w porównaniu do czasów, w których nie było innej możliwości do zbadania złoża jak wykonywanie odwiertów. Odwierty próbne geolog górniczy zapewne wykona, a po odwiercie musi on dokonać samodzielnie, lub zlecając w laboratorium przeprowadzenie odpowiednich badań. Obecnie analiza próbki może być wykonana szybciej, dokładniej oraz z większą precyzją. Do analizy próbek można bowiem użyć takich metod jak spektroskopia masowa, chromatografia oraz wiele innych, które obok tradycyjnej chemii analitycznej dają naprawdę sporo możliwości do tego, aby wykryć wszystko, co znajduje się w próbce.


Czy geologia złożowa jest nauką perspektywiczną?

Geologia złożowa jest to nauka, która z pewnością będzie jeszcze przez bardzo długi okres się rozwijać, czy to w kierunku tworzenia coraz doskonalszych modeli symulacyjnych (symulujących np. proces przemian na ziemi), czy to w kierunku wykorzystania coraz to lepszych zdobyczy techniki, do celów geologii złożowej. Jest oczywiście jeszcze jeden naturalny kierunek, w którym geologia złożowa z pewnością za jakiś czas podąży. Mowa tutaj oczywiście o geologii złożowej, która bada potencjalne do eksploatacji złoża na innych niż Ziemia ciałach niebieskich. Brzmi to, jak film fantastycznonaukowy, ale nie ma co do tego wątpliwości, że jeśli ludzkość będzie chciała się rozwijać, jednocześnie ciągle zwiększając populację, to będziemy musieli podążyć jedną z trzech dróg. Pierwszą jest opuszczenie planety przez sporą część populacji, druga to nic nierobienie i kierowanie się w stronę tego, że po prostu zasobów dla wszystkich nie starczy, trzecia to sprowadzenie na ziemię surowców, których nam zacznie brakować. Którą drogą pójdzie ludzkość? Do końca nie wiadomo, być może żadną w stu procentach. Być może każdą po trochu. Wiadome jest jednak, że trzecia niesie ze sobą najwięcej potencjalnych korzyści i będzie najprostsza do przeprowadzenia – paradoksalnie prostsza nawet niż nic nie robienie. W tej kluczowej sprawie na pewno dużą rolę odegrają geologowie złożowi. Warto jest o tym pamiętać, kiedy myślimy o geologach.