Co to jest ocp przewoźnika i co daje?

Co to jest ocp przewoźnika i co daje? Praca w branży przewozowej to trudne zadanie. Rosnące ceny paliwa, trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych, uczciwych pracowników aż w końcu duża odpowiedzialność. Samochód ciężarowy w trasie to nie tylko duży i drogi samochód, ale przede wszystkim przewożony towar. Często wartość przewożonego ładunku może kilkukrotnie przerastać wartość samego auta.

Z oczywistych względów, podczas podróży to kierowca i firma transportowa są odpowiedzialni za przewożony towar. W przypadku kradzieży czy też uszkodzenia właściciele narażeni są na bardzo wysokie odszkodowania. Jak się przed tym chronić? Najlepiej wykupić ubezpieczenie OCP przewoźnika, dzięki któremu w przypadku zniszczenia towaru ubezpieczyciel pokryje straty. W wielu przypadkach taka polisa może uchronić firmę transportową przed bankructwem.

Czym jest OCP przewoźnika?

OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ jest szczególnym typem ubezpieczenia, gdyż zabezpiecza ono przed zobowiązaniami powstającymi z winy przewoźnika. Głównie wykorzystywane jest jako zabezpieczenie przed odpowiedzialnością, którą firma transportowa ponosi za powierzony towar. Zawierane jest na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń najczęściej na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie to jest dobrowolne, nie ma więc prawnego obowiązku wykupienia takiego ubezpieczenia. Powinny o nim pomyśleć wszystkie firmy transportowe nie tylko ze względu na fakt uniknięcia ewentualnych problemów finansowych, ale również ze względu na to, że warto je posiadać, gdyż często OCP przewoźnika jest wymogiem stawianym przez klientów. Wykupienie takiego ubezpieczenia to większy spokój dla samego właściciela, który nie będzie musiał stresować się każdym ładunkiem – będzie on chroniony na wypadek szkody od załadunku aż do rozładowania.

Zobacz koniecznie:

Jakie korzyści?

Przede wszystkim oferują bezpieczeństwo firmie transportowej. Polisa gwarantuje ubezpieczenie przewoźnika z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania lub uszkodzenia towaru będącego przedmiotem umowy z przewoźnikiem. Obejmuje, więc takie rzeczy jak kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie towaru czy też opóźnienie dostawy. Kary w przypadku branży transportowej zazwyczaj są bardzo wysokie, więc takie ubezpieczenie może uratować firmę przed problemami finansowymi. To również zabezpieczenie dla zleceniodawcy. Niedostarczony towar, powoduje zatory finansowy co również może wprowadzić dostawcę w problemy. Stąd, coraz więcej firm szukających usług transportowych wymaga wykupionego OCP przewoźnika. Daje to zabezpieczenie transportu, wykupiona polisa potwierdza również wiarygodność firmy transportowej.

Ile kosztuje?

Co to jest ocp przewoźnika i co daje?
Co to jest ocp przewoźnika i co daje?

Wysokość składki za polisę OCP przewoźnika https://www.banita.com.pl/ubezpieczenie-ocp-jak-wybrac-najlepsze/ wyliczana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe na różne sposoby. W zasadzie każda firma indywidualnie ustala kryteria, stąd tak duża rozpiętość cenowa na rynku. Cena polisy OCP najczęściej ustalana jest na podstawie rocznego obrotu firmy z usług transportowych. Zatem koszt ubezpieczenia będzie tym większy, im większy obrót firmy w danym roku. Idzie za tym oczywiście wzrost sumy gwarantowanej, czyli maksymalnej kwoty odpowiedzialności. Warto przy tym pamiętać, że nie bez znaczenia jest również wielkość samochodów. Cena ubezpieczenia auta do 3,5 tony masy pojazdu będzie niższa niż większych pojazdów.

Przed zawarcie polisy warto pamiętać by suma gwarantowana była równa lub przekraczała wartość towarów przewożonego towaru. Tylko w takim przypadku ubezpieczenie będzie chroniło w pełni. Wielu ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenie OCP z f udziałem własnym firmy transportowej w przypadku szkody. Wówczas cena polisy jest dla przewoźnika niższa, jednak  w przypadku szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa tylko część zobowiązania.

Sprawdź zakres polisy przed podpisem

Przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie OCP przewoźnika konieczne jest dokładne zapoznanie się z ustaleniami umowy, a zwłaszcza z tak zwanymi wyłączeniami. To właśnie one mogą powodować, że Nasze ubezpieczenie nie zostanie wypłacone. Takie wyłączenia zazwyczaj dotyczą korzystania z uszkodzonego samochodu, parkowania na niestrzeżonych parkingach czy też złego zabezpieczenia towaru. W takich przypadkach ubezpieczyciel może nie wypłacić nawet złotówki. Warto zadbać o to, by suma gwarancyjna polisy OCP pokrywała 100% wartości przewożonego przez Nas towaru. Na rynku wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje polis OCP. Są to ubezpieczenia krajowe i międzynarodowe. Ich różnica wynika z różnic w aktach prawnych zawartych w polskim prawie przewozowym i Konwencji CMR dotyczącej przewozów międzynarodowych. Każda z tych regulacji określa inny zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy świadczącego usługi przewozowe. Zakłady ubezpieczeń muszą dostosowywać do nich swoją ofertę polis OCP.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika jest to umową, której przedmiotem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. W przypadku uszkodzenia, kradzieży lub nie dostarczeniu towaru na czas przenosi odpowiedzialność wypłacenia rekompensaty na ubezpieczyciela. Firmie transportowej zapewnia to większe bezpieczeństwo finansowe, a zleceniodawcą daje jasny sygnał, że firma ta dba o interesy klientów.