Biuro tłumaczeń – postaw na profesjonalistów

Jeśli zależy nam na przetłumaczeniu tekstu z języka źródłowego na język docelowy, warto znaleźć na rynku firmę, która zapewnia w tym zakresie fachowe usługi. Jakie dokładnie zlecenia realizuje biuro tłumaczeń, jakie są zalety korzystania z jego oferty oraz ile to wszystko kosztuje?

Czym charakteryzuje się dobre biuro tłumaczeń?

Gdziekolwiek by nie spojrzeć, można dostrzec ogłoszenia firm reklamujących się jako biura tłumaczeń. Zanim ostatecznie zlecimy jednej z nich przekład językowy, musimy przeprowadzić stosowny research w trzech obszarach. Są nimi: doświadczenie, specjalizacja oraz szybkość wykonania usługi.

Każda organizacja wyrabia sobie prestiż przez lata. Przeglądając oferty, lepiej postawić na firmę, która istnieje na rynku od dłuższego czasu. Kilkudziesięcioletni okres działania w branży oznacza, że pozytywnie przeszła ona drogę technologicznych zmian. Dostosowanie się do nowych możliwości internetu, wprowadzanie nowoczesnego oprogramowania, tłumaczenia online to tylko niektóre z nich. Tradycja wzbudza zaufanie klientów. Możemy być wtedy pewni, że biuro tłumaczeń  z długoletnim doświadczeniem zapewni wysoki standard usługi.

Drugim ważnym czynnikiem jest specjalizacja. Dobre biuro tłumaczeń to zespół ekspertów z wąskich dziedzin nauki. Są to osoby mające wyższe wykształcenie, często będące członkami Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Oddając im w ręce teksty specjalistyczne, których specyfiką jest techniczne słownictwo, możemy być pewni, że przetłumaczą je w profesjonalny sposób. Dlatego tak ważne jest, aby agencja zajmująca się przekładami nie składała się z tzw. freelancerów. 

Trzecim warunkiem, jaki należy wziąć pod uwagę, jest szybkość realizacji usługi. Gdy pierwsze dwa kryteria są spełnione, możemy być pewni, że projekt zostanie wykonany na czas. Wykwalifikowana kadra tłumaczy w przedsiębiorstwie o długoletnim stażu to gwarancja dotrzymania obiecanego terminu.

Zakres usług

Profesjonalne biuro tłumaczeń oferuje szeroki wachlarz usług. Tłumaczenia https://mak.edu.pl/dorosli-nad-stronka/kursy-jezyk-angielski-nowa-huta/ dzielą się na trzy grupy: zwykłe, przysięgłe i specjalistyczne.

Tłumaczenia zwykłe dotyczą wszystkich tekstów, które nie wymagają od pracownika znajomości fachowego słownictwa, ani poręczenia tłumacza przysięgłego. Najczęściej wykonywane są przez filologów. Niemniej jednak ich opracowanie cechuje dokładność i wysoka jakość. Zaliczają się do nich m.in.: opracowania literackie, artykuły prasowe, opisy produktów, korespondencja elektroniczna, biznesplany. Wyróżnia się tłumaczenia zwykłe ustne i pisemne. Te pierwsze polegają na przekładzie nagranych rozmów. Tłumaczenia w formie pisemnej to nic innego jak interpretacja znaczenia słowa pisanego w języku źródłowym.

Tłumaczenia przysięgłe, inaczej zwane uwierzytelnionymi mogą być przekazane wyłącznie w ręce tłumacza o odpowiednich kwalifikacjach. Taka osoba musi mieć ukończone wyższe studia filologiczne oraz zdany egzamin zawodowy, które uprawniają go do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. W zakres jego obowiązków wchodzi tłumaczenie oficjalnych dokumentów, np. urzędowych, prawnych, sądowych oraz poświadczenie o ich wiarygodności. Przykładowo, jeśli staramy się o pracę za granicą i pracodawca wymaga od nas złożenia zaświadczenia o niekaralności, najpierw składamy wniosek w sądzie okręgowym. Po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł wydawane nam jest zaświadczenie. Następnie musimy udać się do tłumacza przysięgłego, aby przetłumaczył nam ZON na język angielski. Uwierzytelnione tłumaczenie jest akceptowane przez zagraniczny organ państwa i pozwala na podjęcie upragnionej pracy.

Jak zostało wcześniej wspomniane, tłumaczenia specjalistyczne dotyczą realizacji tekstów wywodzących się z konkretnych dziedzin. Są to na przykład prace naukowe, umowy biznesowe i dokumentacje medyczne, a więc takie, które wymagają nadzwyczajnej znajomości terminologii w obcym języku. Tłumacze zajmujący się tego rodzaju zleceniami to najczęściej fachowcy danej specjalizacji (lekarze, inżynierowie, chemicy).

Cennik tłumaczeń

Cena każdego zamówienia jest ustalana indywidualnie. Zależy ona od rodzaju tłumaczonego tekstu, jego długości oraz języka. Najtańsze są tłumaczenia zwykłe, ponieważ nie wymagają od zleceniobiorców aż tak dużego nakładu pracy. Im poważniejsze zlecenie, tym kwota za usługę jest większa. Inną kwotę zapłacimy za tłumaczenie języka angielskiego, a inna będzie nam zaproponowana w przypadku przekładu na język norweski.

Każde biuro tłumaczeń rządzi się własnymi zasadami. Z reguły strona rozliczeniowa liczy 1500-1800 znaków ze spacjami, a jej cena wynosi ok. 30 zł, jednak najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejszy kontakt z biurem i wysłanie tekstu drogą elektroniczną. Tłumacze wychodząc naprzeciw klientom, oferują bezpłatną jego wycenę. Dzięki temu wiemy, czego się spodziewać i możemy przekalkulować, czy podana kwota dostosowana jest do naszych potrzeb.

Inne zasady rozliczania tłumaczeń dotyczą trybu ich wykonania. Do zlecenia realizowanego w trybie przyspieszonym dolicza się 25% podstawowej ceny. Droższe są również opracowania odręcznych, słabo czytelnych tekstów lub uwzględniające korektę native speakera.