Ile odliczymy od podatku dzięki fotowoltaice?

Ile odliczymy od podatku dzięki fotowoltaice? Montaż paneli fotowoltaicznych umożliwia nam nie tylko wygenerowanie znacznych oszczędności w kontekście rachunków za prąd. Dzięki nim możemy również wiele zaoszczędzić pod kątem podatkowym. Rząd wprowadził bowiem ulgę termomodernizacyjną, która ma zachęcić gospodarstwa domowe do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Ile możemy odliczyć od podatku dzięki fotowoltaice? Na jakich warunkach? Odpowiadamy.

Kwota do odliczenia

Ile odliczymy od podatku dzięki fotowoltaice?Ustawodawca jasno określił limit, do jakiego możemy dokonywać odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Od początku wynosi on 53 tysiące złotych i nic nie wskazuje na to, żeby w przyszłości miał ulec zmianie. Zasada jest bardzo prosta. Odliczamy koszty w takiej wysokości, w jakiej rzeczywiście je ponieśliśmy. Oznacza to, że nie bierzemy pod uwagę na przykład możliwości odliczenia podatku VAT. Jeśli w sumie zapłaciliśmy za zestaw fotowoltaiczny mniej, niż 53 tysiące, to odliczamy tylko tyle, ile wydaliśmy. Jeśli jednak ponieśliśmy większe koszty, nie mamy prawa do ich odliczenia. Co ciekawe, jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, to mamy prawo do podwójnej ulgi podatkowej. Każdemu z małżonków przysługuje bowiem 53 tysiące złotych odliczenia. W sumie zaś możemy odliczyć nawet 106 tysięcy złotych! Wydaje się bardzo dużo i rzeczywiście, decydując się na instalację fotowoltaiczną, dobrze jest z ulgi skorzystać. Pamiętajmy jednak, że istnieją liczne warunki, które musimy spełnić, aby móc w pełni cieszyć się przywilejami podatkowymi.

Akt własności

Na początku zastanówmy się, kto w ogóle może dokonać odliczenia fotowoltaiki od podatku dochodowego? Otóż mogą to zrobić jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Innymi słowy, właściciele gospodarstw domowych. Bardzo ważne jest tutaj słowo “właściciele”. Musimy bowiem, dosłownie, posiadać akt własności nieruchomości, która korzysta z fotowoltaiki. Nieruchomość może być domem jednorodzinnym, bliźniaczym czy też w zabudowie szeregowej. Nie możemy jednak zamieszkiwać domu na zasadzie zasiedlenia czy też wynajmować go. Niestety, jeśli nie jesteśmy właścicielami nieruchomości, to żadna ulga nam nie przysługuje. To samo dotyczy współmałżonka. Często sprawy pomiędzy małżonkami nie są do końca uregulowane. Ziemia i dom należą bowiem tylko do jednej osoby. Tymczasem aby oboje małżonków mogło skorzystać z ulgi, to oboje muszą być współwłaścicielami nieruchomości. Niestety, od tej reguły nie ma wyjątków. Zanim zdecydujemy się na instalację fotowoltaiczną, powinniśmy uporządkować kwestię własności nieruchomości.

Rozliczenie roczne

Z ulgi podatkowej możemy skorzystać tylko i wyłącznie w rozliczeniu rocznym. Nie mamy prawa do dokonywania odliczeń w ciągu roku. Co ważne, jest to ulga podatkowa, zatem przysługuje tylko w sytuacji, gdy rozliczamy się z podatku dochodowego z urzędem skarbowym. Na dokonanie odliczeń mamy 6 lat od końca roku, w którym dokonaliśmy pierwszego zakupu inwestycyjnego. Oznacza to, że jeśli w ciągu roku zapłaciliśmy niższy, niż 53 tysiące złotych podatek, to możemy w kolejnych latach dokonywać następnych odliczeń. Ważne, aby w sumie nie przekroczyć kwoty 53 tysięcy złotych. Przysługuje nam ona bowiem na 6 lat, a nie ulega odnowieniu co roku. Jeśli w danym roku nie skorzystamy z ulgi, bo zwyczajnie przeoczyliśmy możliwość jej wykorzystania, nic straconego. Możemy wszystko odliczyć nawet w ostatnim, przysługującym nam roku. Niemniej jednak tego typu rozliczenie jest już ryzykowne. Możemy bowiem nie zapłacić tak wysokiego podatku, który umożliwiałby nam skorzystanie z całej kwoty ulgi.

Dowody zakupu

Podatnicy bardzo często zastanawiają się, w jaki sposób udokumentować dokonane przez nich zakupy. W kontekście ulgi termomodernizacyjnej odpowiedź jest tylko jedna. Dokument stanowi wyłącznie faktura, po której można w klarowny sposób zidentyfikować nabywcę. Oznacza to, że na fakturze musi widnieć imię, nazwisko i inne dane podatnika. Faktura nie może być wystawiona nawet na małżonka, rodzica czy dziecko, z którymi zamieszkujemy. Paragon nie będzie stanowił żadnego dowodu zakupu w przypadku kontroli skarbowej. Zasada ta dotyczy dokumentowania każdego poniesionego wydatku – zarówno materiałów, jak i usług. Jeśli z ulgi korzystają małżonkowie, to z faktur musi jasno wynikać, który z nich miał prawo odliczyć jaką kwotę. Ominięcie tej reguły nie jest możliwe.

Pomoc specjalisty

Ulga termomodernizacyjna, choć prosta w swojej konstrukcji, przysparza podatnikom wiele problemów. Jeśli i my się z takimi borykamy, możemy skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego. Podpowie on, czy spełniamy warunki do skorzystania z ulgi. To jest najważniejsze aspekt. Kolejno będziemy mogli ustalić, jakie kwoty w ogóle możemy odliczyć. Do doradcy podatkowego najlepiej zgłosić się, jeśli nasz przypadek należy do tak zwanych nieoczywistych. Doradcy pracują bowiem na szeregu interpretacji podatkowych i ministerialnych, dzięki czemu z pewnością nie wprowadza nas w błąd. My natomiast będziemy mieć pewność, że mamy prawo do skorzystania z ulgi.