Gdzie szukać pomocy – uzależnienia

Gdzie szukać pomocy – uzależnienia. Spotkaliście się z takim hasłem jak choroba cywilizacyjna? Otóż uzależnienia od substancji psychoaktywnych, farmakologicznych i alkoholu wchodzą w jej skład. Wielu ludzi boryka się z poważnymi problemami dotykającymi ich ciało i duszę. Uzależnienie działa destrukcyjnie na organizm, psychikę, relacje międzyludzkie i karierę zawodową. Jak pomóc człowiekowi dotkniętemu przez nałóg? Czy terapie odwykowe przestawią jego życie na właściwe tory? Gdzie nałogowcy znajdą pomoc?

Fundamentem jest samoświadomość

Życie człowieka dotkniętego uzależnieniem zamienia się w istne piekło. Coraz bardziej uzależnia się od skutków zażywania określonych substancji lub zachowań, co prowadzi go do zaniedbywania wszelkich praktycznie sfer życia. W skrajnych przypadkach traci nie tylko zdrowie, ale i rodzinę, przyjaciół, pracę, sens życia. Mechanizm wyparcia u takich osób prowadzi ich życie ku katastrofie. Można by rzec, że wejście na szlak uzależnienia to swoista droga bez powrotu. Niemniej istnieje wciąż wielu ludzi, którzy widzą rzeczy takimi, jakie są w rzeczywistości. Mając świadomość swojego problemu i odwagę przyznać się samemu przed sobą, że ma się poważny kłopot, uzależnieni czynią krok ku wyjściu z matni. Dzięki uświadomieniu sobie wagi problemu można pójść dalej. Pomocy, szukać można ot, chociażby w ośrodkach terapii, gdzie wykwalifikowani lekarze i psychoterapeuci pomogą takiemu człowiekowi wyjść na prostą. Jeśli mamy nałogowca w rodzinie warto, jest wspierać go w procesie leczenia. Brak oparcia w najbliższych nie pomoże osobie uzależnionej uporać się z nałogiem.

Gdzie szukać wsparcia?

Świadomość tego, przez co przechodzi człowiek uzależniony, jest cenna, bo pozwala właściwie go wesprzeć. Błędne są rozpowszechnione społecznie mity, że w przypadku nałogowców “chcieć to móc”. Tak to niestety nie działa. Proces leczenia osób uzależnionych jest ciężki i żmudny. Nie gwarantuje też 100% efektywności. Wiele bowiem zależy od samego nałogowca i jego podejścia do abstynencji i unikania pokus. Faktem jest, że skorzystanie z pomocy całodobowego ośrodka leczenia uzależnień narkoman, lekoman, alkoholik czy hazardzista zbliży się do zdrowia. Wewnątrz takich placówek pracują wyspecjalizowani psychoterapeuci, którzy podejmują pracę z pacjentem. Wpływają na zmianę postrzegania problemu przez osoby uzależnione, pomagają wypracować alternatywne metody radzenia sobie ze stresem i tak dalej. Korzystanie z tej formy pomocy opłaca się nałogowcom, ponieważ właśnie w takich placówkach, specjaliści pomogą nałogowcowi z zespołem abstynenckim. Całkowite pokonanie problemu zależy jednak od osoby korzystającej z fachowej pomocy. Musi wykazać się nie tylko pogłębioną świadomością istoty swego problemu, ale i również odpowiednim samozaparciem. Jeśli leczenie ma być skuteczne, taka osoba musi trzymać się abstynencji, unikać pokus i środowiska, które negatywnie na nią wpływa. Tylko wówczas leczenie w centrum psychoterapii odniesie w pełni zadowalający skutek i nałogowiec odzyska kontrolę nad własnym życiem.

Alternatywne koła ratunkowe

Gdzie szukać pomocy - uzależnienia
Gdzie szukać pomocy – uzależnienia

Leczenie we wspomnianych placówkach niechybnie zbliży osobę opętaną przez nałóg do zdrowia, a niektóre formy pomocy wspierają idealnie proces leczenia. Warto wspomnieć ot, chociażby o grupach wsparcia, w których zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W ramach takich grup spotykają się byli nałogowcy, wspierając się wzajemnie i motywując do zachowania trzeźwości. Osoba uzależniona pomocy szukać może w gminie, gdzie uzyska skierowanie do ośrodka leczenia i terapii uzależnień. Samorządy okazują się pomocne w procesie udzielania pomocy ludziom, którzy nie wiedzą, od czego zacząć leczenie. Kolejka do państwowego ośrodka psychoterapii jest ogromna i przeważnie długo się czeka na swoją kolej.  Dysponując określonymi możliwości finansowymi, możne wpłynąć na skrócenie terminu leczenie udając się do prywatnego ośrodka. Fachowa pomoc psychoterapeutyczna połączona z zajęciami organizowanymi w ramach grup wsparcia powinny okazać się krokiem milowym ku pełnemu powrotowi do zdrowia.

Tytułem podsumowania

Alkoholizm, narkomania, lekomania, uzależnienie od seksu i hazardu są nałogami, które idzie wyleczyć. Warunkiem jest świadomość istnienia problemu u osób, których on dotyczy i chęć uporania się z nim. Lokalne samorządy wspierają nałogowców poprzez udzielanie skierowań na pobyt w odpowiednich placówkach. Można też udać się do nich na własną rękę. Ludziom, którzy są w opłakanym stanie i zależy na czasie, polecić można skorzystanie z pomocy prywatnych klinik odwykowych. Gwarantują osobie uzależnionej fachową pomoc i wsparcie pod kątem psychologicznym i fizycznym (zespół abstynencki). Sporym wsparciem w procesie leczenie jest korzystanie z dedykowanych grup wsparcia. W wielu gminach funkcjonują kluby anonimowych alkoholików lub anonimowych narkomanów, w których nałogowcy podtrzymują się w postanowieniu zachowania pełnej trzeźwości. Grupy wsparcia pełnią funkcję “wypełniacza” luki ludziom rzucającym nałóg. Uzależnieni nie powinni utrzymywać kontaktu ze środowiskiem, które ma negatywny wpływ na zachowanie abstynencji. Pozbywając się towarzystwa byłych kompanów alkoholik lub narkoman może paść ofiarą osamotnienia w swej walce o lepsze jutro. Naprzeciw wychodzą mu właśnie dedykowane grupy wsparcia. Pamiętać jednak należy, że skuteczność pomocy jest ściśle skorelowana z samodyscypliną osoby leczącej się z uzależnienia.